conditions - Space Sound Records

Go to content
General principles of purchasing in the Space Sound Records E-Shop


To succeed with your order:

- fill out required fields marked with a red asterisk *

- enter the number (default is 1 pc)

- select the ordered items

- enter security code

- add comment (optional)

- to complete order click the „Send order” button.

After sending system displays and automatically send to the specified e-mail confirmation.

Within 24 hours you will receive further information regarding details of the contract.

If you buying more than 3 pieces of CD albums, we give a discount. For more than 10 pieces, one CD is for free.

We accepted Paypal payment only.

Shipping:

we ship to all countries; for larger quantities, the forwarding costs will be determined individually to reduce the shipping costs, there is no CD box option (it should be noted by entering the appropriate information in the „Comments” field)

shipping costs for 1 CD are as follows:

USA - $3.00

other countries - $4.00


Privacy policy


We do not share personal and address details of our clients with third parties. By placing an order with us, you consent only to the processing of your data by us in order to fulfill the order and possible contact. We do not store data in the database. Each order placement requires re-submission.


The administrator of your personal data is the company:

Space Sound Records

New York

e-mail: info@spacesoundrecords.com


The data is used to profile marketing using Google Analytics, Facebook and other social plugins. In the event of opposition to profiling - please use the browser settings. " For questions regarding the processing of personal data, please contact Space Sound Records.


Legal basis


This Privacy Policy complies with the provisions of art. 13 para. 1 and par. 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016. in brief GDPR.

Ogólne zasady dokonywania zakupów w sklepie Space Sound Records E-Shop


W celu złożenia zamówienia, należy w formularzu:

- wypełnić wymagane pola oznaczone czerwoną gwiazdką *

- wpisać ilość (domyślnie jest 1 szt.)

- zaznaczyć zamawiane pozycje

- wprowadzić kod zabezpieczający

- dodać komentarz (opcjonalnie)

- w celu zakończenia zamówienia, kliknij przycisk „Wyślij zamówienie”.

Po wysłaniu, system wyświetli, jak również automatycznie wyśle na podany w formularzu e-mail potwierdzenie. W ciągu 24h otrzymają Państwo informację odnośnie szczegółów dalszej realizacji zamówienia.

Przy zakupie powyżej 3 szt. płyt, udzielamy bonifikaty, a powyżej 10 szt., jedna płyta gratis.

Akceptujemy płatność tylko przez Paypal.

Wysyłka:

Wysyłamy do wszystkich krajów; przy większych ilościach, koszty spedycji będą ustalane indywidualnie.

W celu obniżenia kosztów przesyłki, istnieje możliwość zakupu płyt bez pudełek, (należy to zaznaczyć wpisując odpowiednią informację w oknie „Komentarz”)

koszt wysyłki do Polski dla 1szt.: 2.00$


Ochrona prywatności


Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych naszych klientów. Składając u nas zamówienie, wyrażasz zgodę jedynie na przetwarzanie przez nas Twoich danych w celu realizacji zamówienia i ewentualnego kontaktu. Nie przechowujemy danych w bazie. Każdorazowe składanie zamówienia, wymaga podania ich ponownie.


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Space Sound Records

New York

e-mail: info@spacesoundrecords.com


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook oraz innych wtyczek społecznościowych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.” W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt ze Space Sound Records.


Podstawa prawna


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Back to content